1. јануар 2013.

URAGAN


zatvorila sam krug
prešla sam ceo put

izašla sam iz tišine

slušam muziku života
koja upravlja kretanjima
svih vremena i prostora
besprekidno, istovetno

gušim zvuk koji ističe
iz moje providnosti
pokrivam se
milostivim velom
prolaznosti

u nagomilanom sećanju
snovi predskazanja
još jedna noćna mora

moj urlik uragan

moj jecaj tek šuma gusta

hor ptica zloslutnica
u granju skrivenih

uzaludnost višeglasja zla

dušu ne dam

Jasmina Popović

SLOVENSKA